0

นโยบายความเป็นส่วนตัว

        เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ดังนั้น เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง จึงถือปฎิบัติว่าเอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง จะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และจะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างท่านกับเอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง เท่านั้น

        นโยบายความเป็นส่วนตัวอธิบายถึงวิธีที่เราเก็บข้อมูล นำมาใช้ และ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว (ในบางกรณี) โดยนโยบายนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการกระทำกับข้อมูลส่วนบุคคล และสุดท้ายนโยบายนี้จะอธิบายถึงตัวเลือกที่ท่านสามารถเลือกได้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของท่านเอง การที่ท่านเข้ามาที่เว็บไซต์ www.anybox-packaging.com นี้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ถือว่าท่านยอมรับนโยบายของเอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง ทันที การปกป้องดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านเปรียบเสมือนความไว้วางใจที่ท่านมีให้เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง และเป็นสิ่งที่เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง ให้ความสำคัญเสมอมา ดังนั้นเอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง จึงจะขอใช้เพียงข้อมูลบางส่วนของท่านอันได้แก่ ชื่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง ได้กำหนดไว้

        เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นระยะเวลาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลนั้นๆ ท่านสามารถเยี่ยมชมและท่องเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ โดยตลอดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราท่านจะอยู่ในฐานะผู้ไม่เปิดเผยตัวตน และไม่สามารถระบุตัวตนได้ จนกว่าท่านจะสมัครลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้กับเอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง และได้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีและรหัสผ่านของท่านเอง หากท่านมีความคิดเห็น คำแนะนำหรือคำติชม ท่านสามารถติดต่อเรา ผ่าน 02-289-2610 , 086-384-5000 และ 089-500-1380 เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง คอลเซ็นเตอร์ หรือ ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การจัดเก็บข้อมูล

        เมื่อท่านสร้างบัญชีกับเอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง หรือให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านเว็บไซต์ ข้อมูลที่เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง จัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ของท่าน "ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่/สถานที่จัดส่งสินค้า, หมายเลขบัตรประชาชน/หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี(นิติบุคคล),อีเมล, หมายเลขติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่, วันเดือนปีเกิด, เพศ ฯลฯ"

        ท่านจะต้องจัดส่งข้อมูลให้แก่เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของเอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง หรือจัดส่งเข้าสู่เว็บไซต์ เท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ ถูกต้องแท้จริงครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆ ท่านจะต้องอัพเดทข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันและแจ้งให้เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ (รายละเอียดตามเงื่อนไขด้านล่าง) เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่ท่านให้มาถูกต้อง หากท่านเลือกจะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านให้เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง หรือเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง อาจไม่สามารถให้บริการของเอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง แก่ท่านได้

        หากท่านได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง จะถือว่าท่านได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้นๆ แก่เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง

        หากท่านสมัครเพื่อสั่งซื้อสินค้ากับเอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง โดยผ่านทางบัญชีโซเซียลมีเดีย (Social Media) หรือเชื่อมต่อบัญชี เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง กับบัญชีโซเชียลมีเดียของท่าน หรือใช้โซเซียลมีเดียอื่น ๆ ของเอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง อาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ท่านได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเซียลมีเดียของท่านผ่านทางผู้ให้บริการโซเซียลมีเดียรายนั้น ๆ ภายใต้นโยบายต่างๆ ของผู้ให้บริการ เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง จะจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้รับมาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

        เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง จะใช้หรือส่งต่อแก่บุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการภายนอก) ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง ได้รับจากท่าน เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

  • เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการให้บริการ และ/หรือ การใช้บริการบน เว็บไซต์
  • เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านผ่านทาง เว็บไซต์ การจ่ายเงินของท่านผ่านทาง เว็บไซต์ สำหรับค่าสินค้า
  • เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านได้ซื้อผ่านทางเว็บไซต์ เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง อาจส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน (เช่นส่งให้แก่ผู้ดำเนินการจัดส่งหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าของเรา)
  • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า
  • เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและตรวจสอบกับบุคคลภายนอกเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล

        อีกทั้ง เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง จะใช้ข้อมูลที่ท่านได้ส่งมอบให้เพื่อจัดการบัญชีการงานของท่านที่ท่านมีกับเอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง (ถ้ามี) เพื่อตรวจสอบและจัดการธุรกรรมทางการเงินอันเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ท่านได้จัดทำขึ้นทางอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจาก เว็บไซต์ เพื่อพัฒนาแผนผัง การจัดหน้า และเนื้อหาของหน้าต่างๆ ของ เว็บไซต์ และปรับแต่งสำหรับผู้ใช้ เพื่อระบุตัวตนผู้เข้าใช้ เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อจัดส่งข้อมูลที่เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง คาดว่าจะมีประโยชน์สำหรับท่านหรือที่ท่านได้ร้องขอจากเอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง ให้แก่ท่าน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง เว้นแต่ท่านจะได้ปฎิเสธการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

        เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง ขอส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านอันได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ให้กับบุคคลที่สามในกรณีที่ต้องจัดส่งสินค้า เช่นการให้ข้อมูลแก่บริษัทขนส่งสินค้า เมื่อท่านได้สมัครใช้บริการกับทางเอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง หรือได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทาง เว็บไซต์แล้ว เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเราตามโอกาสต่างๆ ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดและโปรโมชั่นดังกล่าวได้ตลอดเวลา โดยการใช้ระบบการยกเลิกการรับข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลทางการตลาดและโปรโมชั่นท้ายจดหมายที่เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง ส่งไปให้ท่านที่จัดส่งให้ เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง อาจใช้ข้อมูลการติดต่อของท่านเพื่อส่งเอกสารข่าวจากเอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง หรือจากบริษัทที่เกี่ยวข้องของเอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง และในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นและทางเอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง ได้ถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่นในกรณีที่มีมูลให้เชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวอาจป้องกันการคุกคามทาง ทุจริตบนธุรกรรมออนไลน์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือการปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือการร้องขออื่นใด

        การชำระเงินค่าสินค้าของท่านจะถูกดำเนินการโดยตัวแทนของเอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง ท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้าผ่านทางตัวแทนของเอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง ได้เพียงทางเดียวเท่านั้น ตามข้อมูลการชำระเงินที่ปรากฏอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ โดยท่านต้องติดตามกระบวนการชำระเงินและแจ้งเอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง ทุกครั้งเมื่อมีความคืบหน้า หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของท่านจะถูกเก็บรวบรวมไว้ในระบบของเอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง แต่ด้วยเหตุผลทางด้านการรักษาข้อมูลที่เข้มงวด เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง จึงไม่สามารถเรียกข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของท่านขึ้นมาเองได้โดยตรง อย่างไรก็ตามท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองโดยตรง เพียงเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านเอง ท่านจะสามารถดูข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าที่ดำเนินการแล้วได้ทั้งหมด ทั้งที่ อยู่ในระหว่างการจัดการตามคำสั่งซื้อและที่กำลังรอการจัดส่ง ท่านสามารถจัดการตั้งค่า หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานที่จัดส่ง ข้อมูลทางธนาคาร และการรับจดหมายข่าวสารได้ด้วยตัวท่านเอง ทั้งนี้ท่านจะต้องเก็บข้อมูลที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบและข้อมูลส่วนตัวในบัญชี ผู้ใช้เป็นความลับมิให้ข้อมูลดังกล่าวผ่านไปถึงบุคคลภายนอกใดๆ ได้ เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้งไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับการเข้าสู่ระบบที่ไม่เป็นไปตามความถูกต้องได้ หากความเสียหายนั้นไม่ได้มีสาเหตุมาจากเอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง

อัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

        ท่านสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ www.anybox-packaging.com

การเพิกถอนความยินยอม

        ท่านอาจส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับกิจการต่างๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน แก่เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง ได้ตลอดเวลา โดยติดต่อเอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง ผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ด้านบน โปรดทราบว่าหากท่านได้ส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับกิจการต่างๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ของคำคัดค้าน เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง อาจไม่อยู่ในสถานะที่จะจัดส่งสินค้าหรือบริการให้แก่ท่านหรือปฎิบัติตามสัญญาต่อท่านได้ เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง ขอสงวนสิทธิทางกฎหมายและการเยียวยาไว้โดยชัดแจ้งในกรณีซึ่งเอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง ไม่สามารถจัดส่งสินค้าหรือบริการให้แก่ท่านหรือปฎิบัติตามสัญญาต่อท่านได้อันเกิดจากคำคัดค้านดังกล่าว

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

        หากท่านมีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านได้ถูกละเมิด กรุณาติดต่อเราผ่านทาง 02-289-2610 , 086-384-5000 และ 089-500-1380 เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง คอลเซ็นเตอร์ หรือ ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) คืออะไร

        โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก ที่จัดวางไว้บนหน่วยความจำของ บราวเซอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือเรียกดูข้อความ โปรแกรมนี้จะช่วยให้เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง จดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์โดยจำเพาะได้ และช่วยให้เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง สามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น

การใช้งานโปรแกรมคุกกี้ (Cookies)

        เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอาจจะใช้ โปรแกรม คุกกี้ (Cookies) หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูล เพื่อช่วยให้เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง สามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่ เว็บไซต์ โดยเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ เชิร์ฟเวอร์ (Servers) ของเอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง จะทำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติ ข้อมูลเหล่านี้อาจหมายรวมถึง

  • ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน
  • ชนิดของบราวเซอร์ของท่าน
  • หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่ เว็บไซต์ของเรา
  • หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมใน เว็บไซต์
  • จำนวนเวลาที่ท่านใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว สินค้าหรือข้อมูลที่ท่านค้นหา เวลาเข้าชมวันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่นๆ ข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินเพื่อช่วยให้เราพัฒนา เว็บไซต์ การบริการและสินค้า ให้ดีขึ้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

        เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านกับบุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นๆ นอกเหนือจากเครือบริษัทของเอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง อนึ่ง อาจมีสถานการณ์พิเศษที่เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง อาจถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน โดยต้องดำเนินการตามที่จำเป็นในกรณีที่อาจกระทบถึงความปลอดภัยในสวัสดิภาพ ชีวิต และร่างกายของบุคคลอื่น หรือมีการบังคับทางกฎหมาย

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

        เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทุกๆการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ จะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง

สิทธิของ เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง

        ท่านรับทราบและยินยอม ให้เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง และสมาชิกอื่นๆ ของเอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง สามารถเปิดเผยแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่าน แก่ หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีเหตุอันควรให้ เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง เชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านนั้นจำเป็นสำหรับการปฎิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่างๆ ของหน่วยงานนั้นๆ ภายใต้การบังคับของกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเปิดเผยแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่าน แก่เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง ที่เกี่ยวข้องใดๆ (หมายถึง บริษัทที่ถือหุ้นในเอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง หรือบริษัทใดๆที่เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง ถือหุ้นอยู่รวมถึงบริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆของเอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง ดังกล่าวข้างต้นด้วย) ได้ตามสมควรเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ การแจ้งข้อมูล หรือแจ้งข่าวสารอื่นๆ ท่านตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องหรือดำเนินการใดๆ ต่อ เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง และสละสิทธิอื่นใดที่มีต่อ เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ติดต่อ

        หากท่านมีความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือเชื่อว่าเราไม่ได้จัดการเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างน่าพึงพอใจ ต้องการติชม หรือร้องเรียนใดๆ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า 02-289-2610 , 086-384-5000 และ 089-500-1380 เอนนี่บ็อกซ์แพคเกจจิ้ง คอลเซ็นเตอร์ หรือ ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เข้าสู่ระบบ

AnyBox

AnyBox

บริการลูกค้า

สวัสดีครับ ต้องการอะไรสอบถามได้ครับ